Veřejná sbírka pro ARO VN Olomouc na systém pro zabezpečení efektivního čištění dýchacích cest

Občanské sdružení PROMERITUM vyhlašuje veřejnou sbírku
na Hill-Rom The Vest® - systém pro zabezpečení efektivního čištění dýchacích cest pro ARO VN Olomouc. Na uvedeném pracovišti dosahují výborné výsledky v péči o pacienty a rozšíření možností poskytované péče o další technické vybavení přispěje ke zkvalitnění péče v celém našem regionu.

Systém je určen pro chronické i akutní pacienty s dýchacími komplikacemi, poúrazové stavy, pacienty po transplantaci plic a mnoho dalších. Slouží ke stabilizaci nebo zlepšení plicních funkcí a snížení výskytu zápalu plic.

Stačí když odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS VNOLOMOUC na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, příjemce pomoci obdrží 28,50 Kč.

Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK VNOLOMOUC na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.


Přispějte prosím na dobrou věc!

Číslo účtu sbírky: 5998862001/5500

Zobrazit stav účtu »Souvisejicí dokumenty


Záštitu nad akcí „Veřejná sbírka na hrudní oscilátor Hill-Rom pro VN Olomouc“ převzal primátor statutárního města Olomouc.

Pořadatelem akce je PROMERITUM o.s., sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Účelem sbírky je získání prostředků na zakoupení hrudního oscilátoru Hill-Rom pro ARO VN Olomouc.

Sbírka je oznámena od 1.12.2013 do 1.12.2014.